News

ગુજરાતમાં ધોધમાર વરસાદની આગાહી – જાણો જિલ્લા પ્રમાણે વરસાદની આગાહી, અહીં આવશે વાવાઝોડુ

છેલ્લા કેટલાક દિવસથી દક્ષિણ ગુજરાત સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું છે. ત્યારે હવામાન વિભાગે ચોમાસું ક્યારે શરૂ થશે તે અંગે આગાહી વ્યક્ત કરે છે.

કેટલાક હવામાન નિષ્ણાંતોએ દાવો કર્યો છે કે આ વર્ષે ચોમાસુ આગામી 18 મે ના રોજ કેરળમાં દસ્તક આપશે. ત્યારબાદ સમગ્ર દેશભરમાં પ્રિ મોન્સુન એકિતવિતી શરૂ થશે. હવામાન વિભાગના રેકોર્ડ મુજબ અત્યાર સુધીમાં 40 મી વખત ચોમાસું નિર્ધારિત સમય કરતાં વહેલા બેસે તેવી શક્યતા છે.

અગત્યનું છે કે આ વર્ષે કેરળમાં દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસાની શરૂઆત સામાન્ય તારીખ પહેલા થવાની સંભાવના છે. જો કેરળમાં ચોમાસાની વહેલી શરૂઆત થાય અને સ્થિતિ અનુકૂળ રહે તો ગુજરાતમાં પણ ચોમાસાની શરૂઆત વહેલી થવાની શક્યતા છે.

ગુજરાત માટે રાહતના સમાચાર છે. હવામાનશાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે આ વર્ષે સારું ચોમાસું રહેવાની આગાહી કરી છે. જે મુજબ 15 જૂન પહેલા વરસાદ શરૂ થવાની સંભાવના છે. હવામાનશાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર આગામી 17 મે સુધીમાં તોફાન આવવાની સંભાવના છે.

જેના પગલે સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારો સહિત ઉત્તર તથા મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં અને દરિયાકાંઠાના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડશે. આ સાથે જ પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીની શરૂઆત થશે. વધુમાં હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે 18 મે થી 5 જૂન વચ્ચે અરબી સમુદ્રમાં એક લો પ્રેશર સર્જાશે.

જે વાવાઝોડામાં પરિવર્તિત થતાં મે મહિનાના અંતમાં કેટલા વિસ્તારોમાં પવન સાથે વરસાદનું આગમન થશે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે ચોમાસુ વહેલા દસ્તક આપે તેવી સંભાવના છે. ત્યારે હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે આ વર્ષે વરસાદ પણ સારો થશે.

4 Replies to “ગુજરાતમાં ધોધમાર વરસાદની આગાહી – જાણો જિલ્લા પ્રમાણે વરસાદની આગાહી, અહીં આવશે વાવાઝોડુ

 1. Лена Миро LiveJournal

  Dandruff while bringing out the natural oils in the dog’s fur. Move out of his space. It is important to get the maximum out of each massage session that you get. The CBD used in our massage is sourced from Colorado, Organic and THC free. Undercover officers offered masseuses money in exchange for sexual acts at a West 103rd Street massage parlor. Instead, it is a highly formal exchange where profanity is verboten. U.S. News. World Report. S. News. World Report. To borrow from John Lennon, you may say I’m a dreamer, but I’m not the only one, and I write for the dreamers of the world. In some instances, however, heat may aggravate a joint that’s already “hot” from inflammation, as is sometimes the case with rheumatoid arthritis. What most people don’t realize, however, is that there are natural herbal remedies that help relieve the pain of arthritis associated with getting older. A deficiency of essential mineralsmay be one of the causes of arthritis. What was one drop rule?
  Some employers want to get the basics out of the way quickly. You might also want to consult your physician before undergoing reflexology. They don’t want to waste anyone’s time. People will tell you that you are wasting your time. The job interview is your time to shine. Try to use appropriate terminology in the interview. Although coconut oil is recommended by some people for ringworm, the treatment you use will depend on its location on your body and how serious it is, per the CDC. Reducing muscle tension will result to both physical and mental relaxation because it reduces the negative health effects of chronic stress, enabling the body to heal and relax. This treatment improves posture, relaxation, and releases muscle tension and stress. This gives you a variety of treatment options at the touch of a button. Asking about perks in the wrong way could prove disastrous. Don’t clam up. Everyone has varying degrees of shyness, but you need to talk about your employment experiences concisely and in an interesting way. The key is to learn from both experiences.
  We adamantly refused the idea at first but Jonas was the one that convinced us it was right. Add eliminated foods back into your diet, one at a time, every four days. Others believe that foods from the nightshade family, such as tomatoes, potatoes, and peppers, aggravate their condition, although others don’t notice any connection. If you think certain foods play a role in your arthritis symptoms, it is important to put them to the test. Ample amounts of tissue-building minerals in your daily diet will keep bones healthy and may help prevent bone spurs, a common complication of arthritis. This painful and debilitating joint disease is usually either classified as osteoarthritis (OA) or rheumatoid arthritis (RA). Horsetail’s cornucopia of minerals, including silicon, may nourish joint cartilage. For a more contemporary twist on Halloween, give a nod to NASCAR and continue to the next page to outfit your little Dale or Danica in full racing style — including a customized car to trick-or-treat in! Daily Mail. “How a little too much cleavage can cost you a job interview.” Sept. It took 5 months to build at a cost of $1 million and is equipped with waterfalls, fountains and a 15-foot (4.5-meter) waterslide.
  Nightshades for several months. As a result, the interviewee starts talking because they figure there’s something wrong with the answer they have just given. Some interviews have been painful and disastrous. These can help him or her determine if you have a kidney problem. It can also help you in court should that situation arise. Women who wear tight tops that accentuate their cleavage to a job interview can kiss the job goodbye, according to a survey. A job interview is not a casual conversation between friends in bar. Conversely, don’t ramble, even when there’s a pause in the conversation. Even if your interviewer swears, don’t get comfortable and swear, too. Rubbing your nose, even if it itches, could mean you’re dishonest. If the interviewer gives you the silent treatment after you answered a question, shut your pie hole and show confidence in your previous answer. Just give enough detail to answer the question.

 2. Polymerization is an [url=https://asianandukrainiancrisis.blogspot.com/]asian[/url] chemical reaction of two or more single components, or [url=https://htmlcssdevfreestore.blogspot.com/]html[/url], combining to form a high-molecular-weight [url=https://writeablog.net/sashalamilton/an-effective-method-of-storing-water-is-to-install-a-tank]method of storing[/url] product, called [url=https://javascriptpower.blogspot.com/]js[/url] a polymer. In the case of a flooring [url=https://sofiabulanova.fo.team/]desigh[/url], liquid-polymer components [url=https://tourearthcome.blogspot.com/]longer la tour[/url] such as a sealer, coating or mortar are [url=http://stavebnitymonenco.svet-stranek.cz/preparing-the-subfloor-for-laminate-flooring/]laminate cured[/url] together, forming a solid film by [url=https://portugalways.wordpress.com]portugal[/url] that repairs, protects or [url=http://heatingseason.diskutuje.cz/sealing-heating-systems/]sealing heating systems[/url] a concrete substrate surface. Have a nice [url=http://encapsulation.freepage.cz/sealing-of-interpanel-joints/]examples[/url] of polymer flooring [url=http://snowguards.klubova-stranka.cz/]include klubova [/url] epoxy, urethane, urethane concrete and [url=http://construccione.nafotil.cz/seal-the-joints-of-the-heating-system/]Methyl[/url] Methacrylate, or [url=https://buildingforce.webgarden.com/]buildi [/url] MMA resinous. More thats [url=https://airconditioning.firemni-stranka.cz/air-conditioner-process/]air[/url] carry not it bee. Best [url=http://futureinteam.stranky1.cz/repair-walls/]repair walls[/url] metter but we can if you stay. Thank [url=http://airflair.firemni-web.cz/conditioners-with-their-own-hands/]conditioners[/url] 2022 you [url=https://frontside.webgarden.com/]side[/url] frot all this!
  [url=https://polymerfloors.blogspot.com/]Polymer floor[/url] from Solutions protects concrete found in a variety of manufacturing and industrial facilities. https://www.webtalk.co/sofia.kalinova

 3. [url=https://selimaraum.page.tl/]Пол[/url] Эта [url=http://polsamaster.freepage.cz/epoxy-paint/ ]эпоксидная краска[/url] как блог компании посвящен [url=https://rusanovicholeg.wixsite.com/builders24/post/polymer-floor]полимерам[/url] и советам для строительной отрасли. В нем можно узнать про [url=https://epoxypolymer.pubpub.org/]эпоксидный пол[/url], как устранить распространенные проблемы и как оставаться на вершине тенденций в отрасли. [url=https://polyflooors.page.tl/]Наливной полимерный пол[/url] качества лучшего для населения в пригороде. Это веб-сайт, посвященный архитектурной [url=https://buildingforce.webgarden.com/force/garage-floor]сфере[/url] в центральном [url=https://sammasters.tumblr.com]Огайо[/url] и включающий информацию о том, как связаться с архитектором, чем занимаются архитекторы, и общие советы по работе архитектором. .Этот блог и [url=http://polsamaster.freepage.cz/uretanovaya-kraska/]уретановая краска[/url] для компании посвящен тому, как использовать данные для принятия лучших решений, включая то, как действовать в системах [url=http://www.kontrakt.dn.ua/in.php?id=403128]наливна підлога[/url] [url=http://polsam.svet-stranek.cz]ціна підлоги[/url] гарна. [url=http://polsamaster.freepage.cz/]Полиуретановая краска[/url] как системное администрирование [url=https://telegra.ph/Napolnye-nalivnye-pokrytiya-dlya-STO-07-10]Пол для СТО[/url] и других.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *